Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. rugsėjo 28 d.

Naujos knygos užsienio kalba Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje

Neseniai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Muzikos ir vizualiųjų menų skyriaus fondus papildė 9 leidiniai užsienio kalbomis. Didžioji dalis leidinių – muzikinės tematikos: nuo improvizacijos ir jos antropologinio tyrinėjimo, bliuzo kultūros virsmų XX a. antrojoje pusėje, sakralinės muzikos poreikio ir poveikio iki tarpkultūrinių muzikinio veiksmo ir gyvavimo procesų. Kai kurie leidiniai skirti meno ir medicinos sintezės tyrinėjimui bei šiuolaikinio Latvijos teatro pastarojo dešimtmečio veiklos apžvalgai.

Pristatome kai kurias knygas:

Knygos viršelis

The Practise of Musical Improvisation. Dialogues with Contemporary Musical Improvisers. Edited by Bertrand Denzler & Jean-Luc Guionnet

Šioje knygoje tyrinėjama muzikos improvizacijos prigimtis, subjektyvus jos pojūtis, išoriniai ir vidiniai vyksmo procesai bei raiškos spektras.

Iš pokalbių su šiuolaikiniais muzikos improvizatoriais sužinosite, kaip pradedama improvizuoti, kokie vyksta mentaliniai procesai improvizacijos metu, kaip muzikantai susiklauso, kokia yra garsinės atminties procesų eiga, paties improvizacijos proceso vyksmas ir rezultatai. Knygoje nagrinėjamos temos nuo muzikos psichologijos iki muzikos teorijos, tokių kaip pauzės ir dinamika, garsai, instrumentų technika. Aptariami politiniai iššūkiai improvizacijos menui, klausytojų rato, koncertų bei šio žanro prodiusavimo klausimai.

Knygos viršelis

Steve Cushing. Pioneers of the Blues Revival

Tai – daugiau nei 30 metų Čikagos bliuzo sceną tyrinėjančio autoriaus Steve’o Cushingo papildytas 2-asis knygos, kurioje kalbinami XX a. septintojo dešimtmečio bliuzo muzikos virsmo mainstream žanru liudininkai, leidimas. Paulas Garonas, Gayle’as Deanas Wardlow, Paulas Oliveris bei kiti stebėjo to meto bliuzo muzikos kultūros virsmą, mezgė ryšius su žymiais to meto bliuzo muzikantais: Mississipi Johnu Hurtu, Sonu House’u, Skipu Jamesu, Bukka White’u. Šio leidinio autoriaus dėmesio centre – ne grojimo ar bliuzo vokalo technika, jame daugiau kalbama apie XX a. 7-ojo deš. bliuzo muzikos istoriją.

Knygos viršelis

Julian Perlmutter. Sacred Music, Religious Desire and Knowledge of God. The Music of Our Human Longing

Kertinis ir labiausiai nagrinėjamas šios knygos aspektas – religinės muzikos poreikis ir poveikis tiek tikintiesiems, tiek netikintiesiems, tačiau religinėje muzikoje vis tik atrandantiems, nepaisant tikėjimo, aktualius emocinius ir dvasinius išteklius. Knygos autorius –  filosofas, teologas Julianas Perlmutteris bando įžvelgti, kaip sakralinė muzika daro dvasinį poveikį žmonėms, nepaisant jų religinių įsitikinimų. Tyrinėjant dvasingumo poreikio, žinių bei religinės praktikos sąsajas, leidinys iliustruoja, kaip sakralinė muzika gali daryti keičiantį, transformuojantį poveikį žmogaus dvasiniam gyvenimui.

Knygos viršelis

Alex Mermikides. Performance, Medicine and the Human

Scenos menas ir medicina, menas – kaip terapija. Medicina ir žmogus gali būti kaip meno objektas ar metafora, meninė priemonė idėjoms reikšti (J. Thorne. „Woyzek“, M. Bulgakov. „Šuns širdis“). O menininkai gali padėti gerinti žmonių sveikatą, ypač emocinę būklę, pasitelkdami, pavyzdžiui, šokį Parkinsono liga sergantiems žmonėms ar iliuzijos meną paraplegiją turintiems vaikams.

Šiame leidinyje apžvelgiama meno ir medicinos sintezė, remiamasi autorės asmenine patirtimi, planuojant praktikas su vėžiu sergančiais pacientais, biomedicinos mokslininkais ir sveikatos gerovės edukatoriais.

Knygos viršelis

Contemporary Latvian Theatre: a Decade Bookazine

2020 m. pasirodžiusiu leidiniu siekiama pateikti išsamią informaciją apie šiuolaikinio Latvijos teatro procesus, vykusius 2010–2020 m. Straipsnių temos: sociopolitiniai scenos meno vyksmai, teatro erdvės suvokimo pokyčiai, skaitmeninis modernizmas, Latvijos teatro nauji veidai, performanso žanras, klasikinių pjesių statymo tradicijų Latvijoje ir Lietuvoje palyginimas. Leidinyje rasite ir kitų teatro kultūrai aktualių temų.

Knygos viršelis

Carla J. Maier. Transcultural sound practises: British Asian Dance Music as Cultural Transformation

Tris dešimtmečius tyrėjams stebint Pietryčių Azijos šokių muzikos prodiusavimo veiklą bei šio regiono atlikėjų veiklas Jungtinėje Karalystėje, leidinio autorė atidžiai apžvelgia konkrečias garso technikas, Pietryčių Azijos muzikos naratyvo strategijas, garsą ir muziką tiria kaip kultūrinių technologijų, politikos ir praktikos koliažą. Tai – muzikinės, kultūrinės antropologijos leidinys, kuriame, užuot teigus, jog muzika yra fiksuotos kultūros reprezentacija, tyrinėjant muziką griaunami šablonai, kuriuose muzikos etniškumas ar kilmė yra nepajudinamas ir akivaizdžiai matomas dalykas, ir kuriame apžvelgiama, kaip transkultūrinio skambesio praktikos kuria naujus mąstymo apie kultūrą būdus.

 

Ekspoziciją Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje rasite iki spalio 31 d.