Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2021 m. spalio 25 d.

Išleistas biuletenis „Lietuvos leidybos statistika, 2020“

Leidinyje skelbiama statistinė informacija apie spausdintinius, garsinius, regimuosius dokumentus ir skaitmeninius dokumentus fizinėse laikmenose, kurie 2020 m. gauti iš šalies leidėjų kaip privalomieji egzemplioriai ir saugomi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Į išsamią statistinę apskaitą įtrauktos knygos ir brošiūros, laikraščiai bei žurnalai. Duomenys pateikiami įvairiais aspektais, pavyzdžiui, teksto kalbos, paskirties, teminiu, pagal leidėjus ir kt.

Taip pat leidinyje skelbiama statistinė informacija apie disertacijų santraukas, natas, žemėlapius, vaizduojamosios dailės spaudinius, leidinius Brailio raštu ir smulkiąją spaudą.

„Lietuvos leidybos statistika“ tęsia iki 2018 m. leisto leidinio „Lietuvos spaudos statistika“ tradicijas.

Atsisiųsti (PDF).

Daugiau informacijos ›