Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. spalio 29 d.

Panevėžyje surengtas kultūrinės edukacijos forumas „Kultūra atrakina“

Spalio 28 d. Panevėžyje įvyko jau penktas kultūrinės edukacijos forumas „Kultūra atrakina“. Šis renginys – viena iš Nacionalinės bibliotekos su Kultūros ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdomo Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto veiklų. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kultūrinės edukacijos forumą rengė bendradarbiaudama su Anykščių menų inkubatoriumi-menų studija.

Ir šįkart, kaip ankstesniuose kultūrinės edukacijos forumuose Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje, dėmesys buvo skiriamas kultūros ir švietimo sinergijai, kultūros pasui ir gerajai kultūrinių intervencijų patirčiai. Panevėžyje forumo dalyvių diskusiją papildė dar viena tema – kultūros edukatorių ir mokytojų bendradarbiavimo svarba specialiųjų poreikių turintiems moksleiviams.

Forumo dalyvius nuotoliniu būdu pasveikino kultūros ministras Simonas Kairys ir Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė. Patirtimi dalijosi kultūrinės edukacijos ekspertai ir praktikai Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto vadovė Giedrė Čistovienė, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas Arminas Varanauskas, Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Rasa Ramanauskienė, MO muziejaus edukacijų vadovė ir savanorių koordinatorė Jurgita Zigmantė, kultūros ir meno projektų kuratorė Inga Norkūnienė.

Surengta ir Panevėžio apskrities kultūrinės edukacijos teikėjų, dirbančių pagal Kultūros paso programą, kontaktų mugė. Po pranešimų forumo dalyviai pasiskirstė į keturias praktinės veiklos grupes, jose plačiau susipažino su Panevėžio kultūros ir meno įstaigų – kraštotyros muziejaus, lėlių vežimo teatro, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos ir „Šviesos“ ugdymo centro – edukacinėmis veiklomis, diskutavo apie kultūros ir meno pritaikymą ugdymo procesui.

Nacionalinės kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto tikslas – tobulinti kultūrinės edukacijos Lietuvoje sistemą ir įrankius (Kultūros paso programą, kultūrinės edukacijos koordinatorių ir kultūros edukatorių kompetencijas ir tinklą, kultūrines intervencijas bei tam pritaikytą IT sistemą) siekiant stiprinti mokinių ir pedagogų kultūrines kompetencijas, kūrybinį kritinį mąstymą ir ugdyti kitus ateičiai būtinus gebėjimus. Siekiama sukurti kultūrinės edukacijos administravimo platformą, kultūrinės edukacijos koordinatorių (formaliojo ir neformaliojo švietimo) tinklą kokybiškam kultūros ugdymui ir nuosekliam koordinavimui užtikrinti, telkti ir stiprinti sukurtą kultūros edukatorių tinklą, skatinti edukatorius teikti kuo kokybiškesnes, įvairesnes kultūrines edukacijas.

Vykdant Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projektą planuojama surengti dešimt kultūrinės edukacijos forumų visose Lietuvos apskrityse. Šeštas renginys vyks lapkričio 11 d. Anykščiuose.

Forumo įrašą rasite čia.

© Žydrūno Račkausko nuotr.