Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija 2021 m. gruodžio 1 d.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Theatrum libri: spauda, skaitymas ir sklaida ankstyvųjų Naujųjų laikų Europoje“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, minėdama pirmojo archyvo įkūrimo Lietuvos Respublikoje šimtmetį, šių metų gruodžio 1–3 dienomis kvietė dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Theatrum libri: spauda, skaitymas ir sklaida ankstyvųjų Naujųjų laikų Europoje“ (Martyno Mažvydo skaitymai).

Ankstyvaisiais Naujaisiais laikais gana dažnai knygų pavadinimuose metaforiškai vartotas žodis theatrum. Renesanso ir Baroko epochų kūrėjai bei leidėjai suprato žodžio „teatras“ patrauklumą: jis paprastai reikšdavo neišsenkančių žinių kuria nors tema kaupimą, sisteminimą ir tvarkingą rūšiavimą.

Žinių archyvavimas šiuo istoriniu laikotarpiu suprantamas kaip sąmoningas, tikslingas veiksmas. Įvairių mokslo sričių tyrėjai iš Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Italijos, Prancūzijos, Portugalijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Indijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos ir Čekijos dalysis savo naujausiais tyrimais, jų metodais, skaitmeninės humanitarikos ir kompiuterinės istorijos (computational history) taikymu knygos tyrimuose. Jie pristatys spausdintinę ir rankraštinę knygą kaip archyvinį fenomeną turinio (žinių kaupimo) ir formos (knygų sankaupos) atžvilgiu ir analizuos knygos sukūrimo, sandaros, spaudos dinamiką sociokultūriniuose procesuose, išryškins autoriaus, leidėjo, platintojo, skaitytojo ir knygų kaupėjo vaidmenį,

Konferencijos programa (atsisiųsti PDF ›)

Konferencijos rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, „Nordplus“ ir projektas „Going beyond search: advancing digital competences in libraries and research communities“ (NPHZ-2019/10075).

Konferencijos partneriai: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus.

Konferencijos organizatorė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Daugiau informacijos apie konferenciją ›

Kviečiame žiūrėti konferencijos vaizdo įrašus. 

Gruodžio 1 d. 

Gruodžio 2 d. 

Gruodžio 3 d.