Telefonas Klaustukas Sitemap
2022 m. sausio 27 d.

Pasirašyta Nacionalinės bibliotekos ir Vilniaus dailės akademijos bendradarbiavimo sutartis

Sausio 27 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir Vilniaus dailės akademijos (VDA) rektorė prof. Ieva Skauronė pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį ir dalykiškai aptarė tolimesnės partnerystės gaires.

Nacionalinė biblioteka siekia atgaivinti ir sustiprinti sistemingą bendradarbiavimą su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis. „Ieškome bendradarbiavimo būdų, kurie kurtų vertę ir bibliotekai, ir akademijai. Nacionalinės bibliotekos daugiabriaunėje veikloje galima rasti įdomių iššūkių kūrybai ir bendriems projektams, kurie leistų giliai išgvildenti problemas, rasti naujų galimybių tobulinti savo institucijų veiklą“, – sako Nacionalinės bibliotekos vadovas. Jis taip pat pažymėjo sutartimi patvirtintos apipusės partnerystės naudą.

„Praktinis aukštosios mokyklos ir kultūros įstaigos bendradarbiavimas yra naudingas abiem pusėms. Didėjant rinkos globalizacijai Nacionalinės bibliotekos glaudus bendradarbiavimas su mokslo, kultūros, pramonės, verslo įmonėmis ir kitais socialiniais partneriais tampa prioritetine veiklos sritimi, leidžiančia tiek mums, tiek partneriams susikoncentruoti ties tuo, ką darome geriausiai. Tokia kombinacija padidina inovacijų kūrimo greitį, leidžia prieiti prie išskirtinių išteklių, visapusiškai augti ir tobulėti suinteresuotoms pusėms. Vyksta abipusiškai naudingi mainai: gauname daug šviežių, nestandartinių ir neretai inovatyvių idėjų.“

Pasak VDA rektorės prof. I. Skauronės, plečiamų partnerysčių tikslas – stipriai prisidėti prie bendros Lietuvos kultūros politikos įgyvendinimo. „Toks tikslas ir yra svarbiausias: būti tarp geriausių dailės ir dizaino universitetų pasaulyje, sudaryti sąlygas įgyti tarptautinio lygio universitetinį išsilavinimą, siekti tarptautiniu mastu vertinamų meninių ir mokslo tyrimų, stiprinti akademijos poveikį ir žinomumą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu visose šiose srityse, suteikti studijoms regionuose išskirtinę vertę, ugdyti kūrybingą, atsakingą ir verslią asmenybę.“

Pasirašytoje sutartyje numatytas mokslinis ir kultūrinis bendradarbiavimas teikiant ir įgyvendinant bendrus projektus, organizuojant kultūrinių renginių veiklas, kultūrinės ir medijų diplomatijos platformas, vykdant informacijos sklaidą, kūrybinių industrijų ir kitas veiklas. Planuojama inicijuoti, organizuoti ir kurti bendrus Europos Sąjungos ir kitus inicijuojamus kultūros, kūrybinių industrijų bei tarptautinius kultūrinės diplomatijos sričiai priskirtinus projektus.

Biblioteka ir akademija planuoja aktyviau įveiklinti ir kitas bendradarbiavimo formas: dėstytojų ir studentų praktikas, paskaitas, ekspertų įžvalgas, parodas. Bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant bendrus leidybinius projektus, keičiantis leidiniais, publikacijomis, organizuojant ir vykdant knygų pristatymus.

Glaudesni Nacionalinės bibliotekos ir VDA ryšiai turėtų prisidėti prie Lietuvos kultūros politikos prioritetų formulavimo ir naudingos žinių apytakos.

Pasirašant sutartį taip pat dalyvavo VDA prorektoriai dr. Ieva Pleikienė ir dr. Marius Iršėnas, VDA bibliotekos direktorė Rūta Kuodienė, VDA Dizaino inovacijų centro vadovė Audronė Drungilaitė, VDA Komunikacijos skyriaus vedėjas Tomas Šileika.

Nacionalinės bibliotekos darbuotojai: generalinio direktoriaus patarėja Irma Leščinskaitė, Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė dr. Jolanta Budriūnienė, Komunikacijos ir rinkodaros departamento direktorė Viktorija Pukėnaitė-Pigagienė.