Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija 2022 m. vasario 1 d.

Nacionalinė biblioteka įgyvendino viešosios interneto prieigos infrastruktūros atnaujinimo projektą

Sausio 31 d. sėkmingai užbaigtas bendras Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos investicinis projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Per ketverius projekto įgyvendinimo metus atnaujinta didžioji dalis viešosios interneto prieigos taškų – daugiau nei 1200 Lietuvos viešųjų bibliotekų ir jų filialų (iš jų 1000 kaimiškose vietovėse) pasiekė nauja kompiuterinė ir programinė įranga, buvo pagerintas interneto ryšys, didžiųjų miestų viešosios bibliotekos aprūpintos specialia įranga, skirta kūrybiškumui skatinti bei inžineriniams ir programavimo įgūdžiams lavinti. Visa tai sudaro sąlygas vietos gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo, skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.

Bibliotekas aprūpinus modernia technika, sukurtos naujos darbo su vaizdo, garso ir grafine medžiaga vietos, lankytojai gali naudotis inžinerinius gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos rinkiniais,  virtualiosios realybės ir kt. įrenginiais.

Projekto metu buvo organizuoti nuotoliniai mokymai ir parengti mokomieji vaizdo įrašai bibliotekų darbuotojams, siekiant suteikti jiems aktualių žinių ir ugdyti kompetencijas, būtinas darbui su naująją įranga. Modernizuota lankytojų, kurie naudojasi įrengtomis viešomis darbo vietomis bibliotekose, registravimo ir statistikos sistema.

„Vykdomi šios srities projektai ir mokymai prisideda prie Lietuvos ir Europos Sąjungos prioritetų: skaitmeninės įtraukties didinimo, socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimo, mokymosi visą gyvenimą skatinimo, spartesnio „Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės“ įgyvendinimo. Šiuo metu viešųjų bibliotekų sistemoje sutelktos ir veikia galingiausios pajėgos Lietuvoje, padedančios gyventojams įveikti skaitmeninę atskirtį – pradėti naudotis skaitmeniniais šaltiniais ir e. paslaugomis“, – projekto svarbą pabrėžė Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas.

Viešosios interneto prieigos infrastruktūros atnaujinimo tikslas – skatinti naujų produktų ir paslaugų atsiradimą įvairiose vietovėse, nepriklausomai nuo esamos infrastruktūros ar ekonomikos lygio. Prie šių rezultatų itin svariai prisidėjo Informacinės visuomenės plėtros komiteto lygiagrečiai vykdytas projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kurio partneriai (asociacija „Langas į ateitį“, Vidaus reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinė biblioteka) rūpinosi vartotojų pritraukimo ir viešinimo veiklomis. Buvo suburtos stiprios skaitmeninių lyderių ir konsultantų, e. skautų komandos, kurios visoje Lietuvoje savanorystės pagrindais padeda vietos bendruomenėms ir lankytojams tobulinti skaitmeninius įgūdžius.

Projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ vertė – 10,7 mln. eurų. Jis finansuotas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos.