Telefonas Klaustukas Sitemap
2022 m. balandžio 4 d.

Įvyko Nacionalinės bibliotekos mokslo tarybos posėdis

Įvyko antrasis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atnaujintos Mokslo tarybos posėdis. Šiais metais į Tarybos sudėtį įtraukti du nauji nariai – Lolita Varanavičienė, Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė, ir Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas.

Posėdyje Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pristatė 2021 m. pagrindinius veiklos rezultatus ir 2022 m. strategines veiklos kryptis. Mokslo tarybos nariai pabrėžė, jog Nacionalinės bibliotekos veikla yra pastebima ir palankiai vertinama tiek visuomenės, tiek kitų atminties institucijų. Kultūros viceministras Rimantas Mikaitis padėkojo už Nacionalinės bibliotekos lyderystę įgyvendinant didelės apimties infrastruktūrinius projektus, kurių metu iš esmės buvo modernizuotos Lietuvos bibliotekų informacinė sistema (LIBIS) ir virtualaus  elektroninio kultūros paveldo informacinė sistema (VEPIS). R. Mikaitis pabrėžė, kad  Nacionalinės bibliotekos indėlis labai reikalingas ir svarbus planuojant viso kultūros lauko ateities veiklas bei projektus.

Komunikacijos ir rinkodaros departamento direktorė Viktorija Pukėnaitė-Pigagienė pristatė siūlymą Nacionalinės bibliotekos erdvei suteikti buvusios ilgametės bibliotekos darbuotojos, Meno skyriaus vadovės Laimės Lukošiūnienės vardą. Mokslo tarybos nariai pritarė siūlymui bibliotekos Pažinimo erdvei, kuri skirta lankytojų kultūriniams, pažintiniams, edukaciniams, kūrybiniams ir saviraiškos poreikiams, suteikti naują vardą: „Pažinimo erdvė – Laimės Lukošiūnienės salė“.  

Mokslo tarybos posėdyje taip pat buvo aptarti mokslo tiriamosios veiklos organizavimo, skaitymo skatinimo, duomenų bazių prenumeratos klausimai. 

Lietuvos nacionalinės bibliotekos mokslo taryba yra struktūrinis kolegialus darinys, kurio tikslas – patarti Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui strateginiais valdymo, mokslo tiriamosios veiklos ir plėtros klausimais. Taryba padeda spręsti ir kitus veiklos klausimus, prisideda prie pagrindinių Nacionalinės bibliotekos uždavinių įgyvendinimo. Į Mokslo tarybą 2021–2024 metų laikotarpiui deleguoti atstovai iš Kultūros ministerijos ir institucijų ar organizacijų, susijusių su Nacionaline biblioteka strateginėmis veiklos sritimis, interesais, partnerystės ar bendradarbiavimo susitarimais.