Telefonas Klaustukas Sitemap
2022 m. liepos 4 d.

Kūriniai, kuriais nebeprekiaujama, vėl taps prieinami ir aktualūs

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) bendradarbiaudama su skaitmenine kultūros paveldo platforma „Europeana“, 2022 m. birželio 28–29 d. savo būstinėje Alikantėje (Ispanija) hibridine forma organizavo baigiamąjį renginį „Datathon“, skirtą kūriniams, kuriais nebeprekiaujama (angl. The Out-of-commerce works, OOCW).  Renginio tikslas buvo informuoti Europos Sąjungos valstybių suinteresuotas organizacijas apie naujus Direktyvos (ES) 2019/790 įgyvendinimo sprendimus. Siekdama, kad OOCW visoje Europos Sąjungoje būtų lengviau atrandami ir ateityje skaitmeninami ir viešinami, EUIPO sukūrė portalą.

Susitikime dalyvavę suinteresuotų šalių, kurios jau naudojasi arba artimoje ateityje naudosis šiuo portalu, atstovai dalijosi OOCW skaitmeninimo gerosios praktikos pavyzdžiais ir atskleidė, kaip kuria bendradarbiavimo ir informacijos mainų sinergiją. Buvo aptarta nacionalinių institucijų patirtis, susijusi su Direktyvos (ES) 2019/790 įgyvendinimu, daugiausia dėmesio skiriant praktiniam portalo naudojimui (kaip nustatoma, ar tai kūrinys, kuriuo nebeprekiaujama; informacijos apie patikros rezultatų paskelbimas; licencijavimo sutarčių sudarymas; atsisakymo (angl. opt-out) procedūra).

OOCW portalas sukurtas siekiant padėti užtikrinti, kad informacija apie šių kūrinių naudojimą ir  teisių turėtojų atsisakymus būtų tinkamai skelbiama ir prieinama.

Pranešimą apie sėkmingai įgyvendintus kultūros paveldo skaitmeninimo projektus, patirtį centralizuotai teikti duomenis į kitus portalus („Orphan Works DataBase“,  „Europeana“) ir ateities planus įgyvendinant direktyvą skaitė Lina Mačiulienė, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento Skaitmeninimo skyriaus vadovė. Pranešėja akcentavo, kad labai svarbu bendrauti su kitomis Lietuvos atminties institucijomis, skleisti informaciją apie direktyvos tikslus, įgyvendinimo priemones ir galimybes, kad būtų pasiekta gerų kultūros paveldo skaitmeninimo ir viešinimo rezultatų.

2022 m. balandžio 30 d. Lietuvoje įsigaliojo Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisos. Įstatymas papildytas nauju VIII skyriumi, reglamentuojančiu kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, naudojimo sąlygas.

Įgyvendinti Direktyvą (ES) 2019/790 pavesta Nacionalinei bibliotekai. Ji atsakinga už informacijos viešinimą viešame portale, administruojamame Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos.

Europos kultūros paveldo įstaigų (bibliotekų, archyvų, muziejų) kolekcijose yra daugybė kūrinių, kuriais nebeprekiaujama. Nors jie dažnai yra seni, vis dar turi didelę kultūrinę, mokslinę, edukacinę ir istorinę vertę. Tikimasi, kad naujasis teisinis mechanizmas kartu su portalu pagerins prieigą prie daugiau mūsų bendro kultūros paveldo objektų.