Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2022 m. liepos 25 d.

Nacionalinėje bibliotekoje paskaitų klausėsi lituanistinių mokyklų mokytojai

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje liepos 22 d. viešėjo lituanistinių mokyklų mokytojai, iš skirtingų pasaulio kampelių, netgi tolimosios Čilės, atvykę į  Vytauto Didžiojo universiteto intensyvias Lituanistines studijas. Nacionalinėje bibliotekoje jie klausėsi Dokumentinio paveldo tyrimų departamento (DPTD) darbuotojų paskaitų, apžiūrėjo šiuo metu veikiančias parodas, diskutavo su bibliotekos darbuotojais.

Pirmosios dvi paskaitos-diskusijos vyko hibridiniu būdu, dalis klausytojų prisijungė virtualiai, iš kitų šalių. Paskaitą-diskusiją „Lietuviška reklama kaip medžiaga pamokoms“ vedė DPTD Lituanistikos skyriaus vadovas prof. dr. Dainius Vaitiekūnas. „Užsiimsiu reklamos reklama“, – pajuokavo literatūrologas.  Jis reklamą prisatė iš semiotiko perspektyvos, taip pat pasvarstė, kaip įdomiai lietuviškas reklamas panaudoti didaktiniais sumetimais. Mokytojai aktyviai įsitraukė į diskusiją, dalijosi patirtimis. Prisimintas 2021 m. Nacionalinės bibliotekos  surengtas kūrybinis iššūkis moksleiviams „Sukurk knygos viršelį!“, taip pat – jau tradicija tapęs kūrybiškiausios anotacijos konkursas „Pasaulis mano knygų lentynoje“. Juk viršelis ir anotacija – taip pat savotiška reklama.

 Paskaitą-diskusiją „Naujausi Lietuvos istorijos iššūkiai lituanistams“ vedė Nacionalinėje bibliotekoje veikiančio Valstybingumo centro vadovė  dr. Ilona Strumickienė. Istorikė pirmiausia pasidomėjo mokytojų patirtimis, jų poreikiais. Mokytojai minėjo, kad Lietuvos istorijos pažinimui dažnai pristinga laiko – juk lituanistinės mokyklos veikia tik šeštadieniais ir sekmadieniais. Kartais Lietuvos istorijos mokymas  integruojamas, perpinamas su kitų dalykų turiniu – pavyzdžiui, daile. Paskaitoje I. Strumickienė daugiausia dėmesio skyrė sudėtingiems ir tragiškiems 1941 metams,  dažnai virstantiems vadinamųjų atminties karų objektu.

Po pietų svečiai dalyvavo dviejose paskaitose-ekskursijose. Paskaitą-ekskursiją po parodą „Pasaga, kryžiumi, varnu tave gelbsčiu“ vedė šios parodos autorė, DPTD Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja Jadvyga Misiūnienė. Grafų Kosakovskių knygos iš Vaitkuškio ir Lyduokių dvarų sudaro didžiausią kolekciją iš Lietuvoje buvusių dvarų bibliotekų. Jau nuo 1919 metų Kosakovskių, kaip ir kitų Lietuvos dvarininkų, knygos pradėjo pildyti Nacionalinės bibliotekos (tuomet – Valstybės Centralinis Knygynas) fondus. 1922 metais šių rinkinių pagrindu įsteigtas Retenybių skyrius (dabar – Retų knygų ir rankraščių). Paskaitą-ekskursiją „Senieji spaudiniai ir rankraštiniai dokumentai Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skaitykloje“ vedė DPTD Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė dr. Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė.

Lituanistinių mokyklų mokytojai Nacionalinėje bibliotekoje lankėsi ne pirmą kartą, jų viešnagės jau tapo savotiška vasaros tradicija. Per metus lituanistinės mokyklos nepasimiršta: Nacionalinę biblioteką nuolat pasiekia pasaulio lietuvių laikraščiai ir žurnalai, kuriuose pasakojama apie įvairiausius renginius šiose mokyklose, spausdinami mokytojų straipsniai ir mokinių rašiniai.