Telefonas Klaustukas Sitemap
Leidinio viršelis 2022 m. lapkričio 24 d.

Išleista valstybinės bibliografijos rodyklė „Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai, 2021“

Elektroninėje valstybinės bibliografijos rodyklėje skelbiami Lietuvoje išleistų laikraščių, žurnalų, biuletenių, periodinių ir metinių rinkinių, leidinių Brailio raštu, gautų Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje privalomojo egzemplioriaus pagrindu, bibliografiniai įrašai. Rodyklėje taip pat skelbiami garsinių žurnalų, saugomų Lietuvos aklųjų bibliotekoje, bibliografiniai įrašai. Leidinyje pateikiamos interaktyvios pagalbinės asmenvardžių ir tarptautinių standartinių serialinio leidinio numerių (ISSN) su registracinėmis antraštėmis rodyklės.

Bibliografijos rodyklę PDF formatu galima atsisiųsti čia ›.