Telefonas Klaustukas Sitemap
Diskusija Seime 2022 m. gruodžio 8 d.

Seime pristatytos Nacionalinės bibliotekos veiklos Lietuvos istorijos politikos lauke

Gruodžio 7 d. Seime Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija surengė diskusiją dėl istorijos politikos Lietuvoje.

Renginyje dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės, ministerijų atstovai, akademinės bendruomenės, kitų institucijų, aktyviai prisidedančių prie istorijos politikos formavimo ir vykdymo, nariai. Buvo apžvelgta, kaip šiandien formuojama istorijos politika, kokios institucijos veikia ir kiek koordinuotai. Siekta aptarti iššūkius ir sėkmingus projektus, iniciatyvas Lietuvos istorijos politikos formavimo lauke.

Į susitikimą buvo pakviesti ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė dr. Jolanta Budriūnienė.

R. Gudauskas akcentavo, kad Nacionalinėje bibliotekoje Lietuvos istorijos politika įgyvendinama remiantis Seimo nutarimais, Vyriausybės ir atsakingų ministerijų pavedimais. Taip įprasminami valstybei reikšmingi įvykiai, svarbių asmenybių jubiliejai.

Kita svarbi kryptis – mokslinių tyrimų rezultatais pagrįsta bibliotekoje saugomo dokumentinio paveldo sklaida. Į šį Nacionalinės bibliotekos veiklos lauką patenka XIX–XX a. Lietuvos istorijos temų aktualizavimas. Daugiausia dėmesio skiriama Pirmajai Lietuvos Respublikai (1918–1940), Lietuvos laisvės kovoms ir rezistenciniam pasipriešinimui (1944–1989), lietuvių išeivijos istorijai (nuo XIX a.) ir atkurtos Lietuvos valstybės (nuo 1990 m. kovo 11 d.) įvykiams, faktams, asmenybėms.

Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius akcentavo, jog pastaraisiais metais bibliotekos veikla šioje srityje įgyja vis daugiau krypčių, jos apima leidybą, dokumentines parodas, konferencijas, seminarus, atvirus renginius visuomenei, edukacines programas. O viena iš sėkmės prielaidų šioje srityje ta, kad Nacionalinė biblioteka – į vartotojus orientuota organizacija, dažnai apibūdinama kaip žmonių biblioteka. Jos veiklos vystomos atsižvelgiant į tai, ko vartotojai nori ir tikisi iš savo Nacionalinės bibliotekos. Ir darbuotojų kompetencijos, platūs bendradarbiavimo su šalies ir užsienio organizacijomis tinklai leidžia veiklos rezultatus pristatyti ne tik mūsų šalyje, bet ir daugelyje kitų valstybių.