Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. balandžio 15 d.

Konferencijoje apie diasporos ir migracijos iššūkius − Nacionalinės bibliotekos atstovų įžvalgos

Balandžio 14 d. Vytauto Didžiojo universitete buvo surengta VDU Lietuvių išeivijos instituto ir Lietuvių literatūros katedros organizuota mokslinė konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“.

Akademinės bendruomenės ir atminties institucijų atstovai, besigilinantys į diasporos problematiką, turėjo galimybę susipažinti su teoriniais, metodologiniais migracijos reiškinio ir diasporos tyrimų aspektais, aptarti lietuvių egzilio literatūros ir dailės lyginamųjų tyrimų situaciją, pasidalyti mintimis apie tarpdalykinių kultūros tyrimų plėtojimą.

Iš viso konferencijoje buvo pristatyta 16 pranešimų, kuriuos skaitė Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos istorijos bei Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų mokslininkai. Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai atstovavusios Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyriaus tyrėjos dr. Dalia Cidzikaitė ir dr. Giedrė Milerytė-Japertienė savo pranešimuose aptarė sakytinės istorijos metodo taikymo lietuvių diasporos tyrimuose galimybes ir pristatė 2015 m. bibliotekoje vykdytą projektą „Pokalbiai apie emigraciją“, akcentuodamos jo poveikį pilietiniam jaunimo ugdymui.

Diskusijose konferencijos dalyviai pabrėžė tarpdalykinio ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, siekiant aktyviau ir sėkmingiau integruoti mokslinėse institucijose vykdomus tyrimus į platesnį migracijos ir diasporos tyrimų kontekstą, suteikti visuomenei didesnių galimybių susipažinti su aktualiais jų rezultatais.