Telefonas Klaustukas Sitemap
2018 m. lapkričio 8 d.

Parodų archyvas

Paroda „Atspindžiai suskilusiame veidrodyje“

2018 m. lapkričio 8 d. –  gruodžio 5 d.

Literato ir visuomenės veikėjo Urijos Kacenelenbogeno 1914 m. rašytais žodžiais, „Lietuva su visais jos miestais ir miesteliais yra išsiuvinėta mūsų, žydų, karčemų, krautuvėlių, siuvėjų ir batsiuvių dirbtuvių, kalvių ir mūrininkų, iš kaimo į kaimą ėjusių smulkių prekeivių, ji yra įaugusi į mūsų žydišką sąmonę“.

Ar galim šiandien vaizduotėje atkurti tokią Lietuvą? Arba tokį Vilnių, apie kurį 1920 m. hebrajų kalba rašė poetas Zalmanas Šneuras: „Vilna, močia mano didžioji, žydų tautos sostine / Tremties Jeruzale, šiaurėje įsikūrusios senosios tautos paguoda!“

Norėdami, tačiau nebegalėdami pamatyti šių praeities vaizdų galbūt galime juos atgaminti pasitelkdami išlikusius architektūros paminklus, meno objektus ir tekstus? Mėginti galima, bet privalome suvokti, kad šis vaizdavimas niekada nebus išsamus ir tikroviškas. Neliko pasakotojų, o ir pasakojimai, nugulę muziejų ir bibliotekų kolekcijose, tėra fragmentiški, tarytum antikos mozaikos.

Paroda „Atspindžiai suskilusiame veidrodyje“, pristatanti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomą judaikos spausdintinį ir rankraštinį palikimą, kaip tik ir yra sudaryta tokios mozaikos principu, nebandant nupaišyti neišlikusių dalių. Parodą pristatančiame plakate panaudota nežinomo fotografo nuotrauka – joje užfiksuota įprasta diena Vilniaus Didžiosios sinagogos kieme, per kurį, nekreipdamas dėmesio į nerūpestingai žaidžiančius berniukus, eina garbus dievobaimingas vyras. Bet nuotraukos vaizdas yra pažeistas ir taip primena, jog negalime įsivaizduoti, kad mums visapusiškai atsivėrė prieškario Lietuvos žydų bendruomenės gyvenimas, ir juo nostalgiškai grožėtis. Parodoje pristatyti tik kai kurie brangūs ir iškalbingi šios praeities fragmentai.

Parodą parengė Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Judaikos tyrimų centras.

Parodą parengė: Judaikos tyrimų centras
Parodos dizainerė: Vaida Gasiūnaitė
Parodos architektas: Gediminas G. Akstinas

Daugiau informacijos ›