Telefonas Klaustukas Sitemap

Parodų archyvas

Paroda „Grubi linija“

2017 m. liepos 27 d. – rugpjūčio 27 d.

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pristatyta 19-oji vieno iš labiausiai vertinamų jaunosios kartos tapytojų Andriaus Zakarausko solo paroda „Grubi linija“. Parodų salės erdves užimančioje ekspozicijoje buvo pristatyti daugiausia 2013–2014 m. kurti darbai.

A. Zakarauskas gimė ir augo Kaune. Studijavo tapybą Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2004 m. dalyvavo grupinėse parodose Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nuo 2005 m. rengia asmenines parodas Lietuvoje ir užsienyje. Šiuo metu jo darbus pristato „The Rooster Gallery“.

„Jaunojo menininko paveikslų tema – savistaba ir autorefleksija. Tradicinės tapybos rūšys – žanrinis paveikslas, autoportretas, peizažas, interjeras, natiurmortas ir rankų studijos – padeda jam gilintis į tapybos procesą. Tapydamas dailininkas semiasi impulsų iš savo patirties, artimiausios aplinkos, iš praeities ir dabarties meno. Ne mažiau negu motyvai čia svarbi menininko dvasinė būsena ir nuotaika. Autorefleksija persmelkta melancholijos ir liūdesio, kuriuos atsveria keistas ir labai asmeniškas humoras.“ (Raminta Jurėnaitė)

Parodos darbuose tapybinėmis priemonėmis – spalva, grubia linija, potėpiu, pasikartojančiu šešėliu kuriama į žmogaus pavidalą panaši figūra, dažnai reprezentuojanti paties tapytojo figūrą. Paveiksluose vyrauja tas pats spalvų koloritas, taip galima pajusti melancholišką, šiek tiek slegiančią sapno būseną. Darbus sieja ir labai panašus drobių formatas, atitinkantis tapytojo ūgį.

Eksponuojamuose kūriniuose atskleidžiamas pats tapymo procesas – juose pertapyta, permąstyta tai, kas sukurta ar nutapyta anksčiau. Tačiau tai nėra pasikartojimas. Pertapomas vaizdas keičiasi, jo pokytis priklauso nuo atsitiktinumo. Dažnai grubi linija virsta mergina, vyru, iš vyro – paveikslu, vyras, dažniausiai pats tapytojas, pagaliau pavirsta dažais.

Daugiau informacijos ›