Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija

Parodų archyvas

Christina Stohn fotografijų paroda „За Свабоду / Už laisvę / For Freedom“

2022 rugsėjo 20 d. – lapkričio 27 d.

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekos V a. atrijuje buvo eksponuota paroda, kuri atskleidė skvarbų Christinos Stohn žvilgsnį į žmones ir jų gyvenimo sąlygas, į kolektyvinę tapatybę.

Po suklastotų 2020 m. prezidento rinkimų Baltarusijoje daugiau kaip 40 tūkstančių baltarusių emigravo į Lietuvą, dauguma jų – į Vilnių. Dėl savo šalyje susidariusių aplinkybių Baltarusijos gyventojai Vilniuje tapo saviorganizacijos meistrais. Lietuvoje jie susikūrė struktūras, įsteigė ne vieną bendro darbo erdvę ir savipagalbos grupes, sutelktinio finansavimo kampanijas skubiam evakavimui iš Baltarusijos. Jos prasidėjus karui persiorientavo į humanitarinę pagalbą bei šaudmenų tiekimą Ukrainai.

Vilnius, kadaise buvęs dvasine sostine, XX a. dukart tapęs baltarusių tautos intelektualiniu centru, daugeliui greitai prarado savo simbolinį pobūdį ir tapo realia vieta su rūpesčiais ir problemomis, su migracijos tarnyba ir baudomis už neleistiną automobilių stovėjimą. Pasikeitė ir kai kurių požiūris į atvykėlius: Ukrainoje prasidėjus karui daugelis baltarusių jau nebejaučia vien solidarumo, bet kartais kaip agresoriaus satelitinės valstybės piliečiai sulaukia ir skepticizmo. Pasitikėjimą taip silpninantys nepatiklūs žvilgsniai nuo karo pradžios tapo retesni. Dabar jau kiekviename ekrane pamatysi tas neviešintas žinias apie smurtą, patekusias kartu su baltarusiais.

Nuotraukų užkulisiuose fotografė kelia daug klausimų, vienas jų: kaip žmogus nusprendžia, kur vyks – į Vilnių ar į Varšuvą? Atsakymas labai paprastas: iš Vilniaus sugrįši greičiausiai.

Reportažą apie parodą galite išvysti paspaudę nuorodą.

Christina Stohn užaugo Švarcvalde, ten mokėsi ir dirbo komercinės fotografijos studijoje „Studio Gieske“, specializuodamasi interjero ir natiurmortų fotografijoje. Aštuonerius metus gyveno Londone. 2014 m. Vestminsterio universitete baigė fotografijos bakalauro studijas. 2018 m. baigė integruoto dizaino magistro studijas, apimančias fotografiją, ir grafinį dizainą Brėmeno aukštojoje meno mokykloje (HfK Bremen).

Šiuo metu Christina gyvena Breisgau Freiburge, Vokietijoje. Kaip laisvai samdoma fotografė atlieka redakcijų ir komercinius užsakymus. Jos kūrybiniai darbai skirti kolektyvinės tapatybės temoms ir knygų dizainui.