Kovo 22 d.: monografijos apie Juodkrantės kurorto „aukso amžių“ pristatymas

Naujienos iliustracija

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresniosios mokslo darbuotojos doc. dr. Nijolės Strakauskaitės monografijos „Juodkrantės kurorto „aukso amžius“: nuo susikūrimo XIX a. viduryje iki katastrofos 1945 m.“ pristatymą.

Skaityti daugiau...

Kovo 22 d.: aplinkosaugai skirtas seminaras „Muzika kiekvieno rankose“

Naujienos iliustracija

Draugiškumą gamtai ir aplinkai skatinanti iniciatyva „Kita forma“ ir licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija „Žaliasis taškas“ kviečia dalyvauti seminare „Muzika kiekvieno rankose“, rengiamame Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Šis seminaras skirtas ugdymo įstaigų atstovams ir visiems besidomintiems aplinkos apsauga, taip pat antrinio žaliavų panaudojimo ir muzikos integracijos galimybėmis.

Skaityti daugiau...

Kovo 22–balandžio 28 d.: „Pavasario paroda 2019“

Naujienos iliustracija

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į „Pavasario parodą 2019“, kurioje pristatomi Vilniaus dailės akademijos (VDA) Skulptūros katedros studentų kūriniai. Šios parodos atspirties taškas – kasmetinės, žiemą vykstančios atviros Skulptūros katedros studentų kūrinių peržiūros, kurių metu vienoje erdvėje galima pamatyti visų kursų studentų darbus. Remiantis peržiūrų modeliu, šios parodos menininkai ir jų kūriniai buvo atrinkti neapsiribojant vienu studijų kursu, kūrinius vienijančia tema ar menine kryptimi. Kartu su VDA Skulptūros katedros studentais kuruota „Pavasario paroda 2019“ suteikia galimybę susipažinti su penkiolikos joje studijuojančių autorių darbais, kuriuose ryški nuosekli kūrybinė pozicija, idėjinis ar estetinis išpildymas. Be to, šioje parodoje yra svarbus ir dviejų švietimo įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas, atskleidžiantis jų užkulisius, veikimo principus ir tai, kam lemta likti nematomam. Tam tikra prasme šios parodos situacija artima geologiniam žemėlapiui, žemės gelmių pjūvio schemai, kurioje atvaizduoti atsidengę geologiniai sluoksniai nurodo tai, kas galbūt slypi po paviršine uoliena.

Skaityti daugiau...

Balandžio 1–28 d.: paroda „Džiaugsmo sulaukę: šv. Velykų sveikinimai ir liudijimai“

Paroda „Džiaugsmo sulaukę: šv. Velykų sveikinimai ir liudijimai“

Velykos – Kristaus prisikėlimo, pavasarinio džiaugsmo šventė. Per ją įprasta sveikinti gimines ir draugus linkint laimės, vėliau sėsti prie margučių stalo. Šv. Velykų proga Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skaitykloje eksponuojami 1925–1943 m. atvirukai ir kortelės, kurie padeda nors trumpam nusikelti į praeitį.

Skaityti daugiau...

Kovo 28 d.: „Religijos ir religingumas: praeities ir dabarties perspektyvos“: vaišešikos filosofija

Naujienos iliustracija

Lietuvos religijotyrininkų draugija kviečia į visuomenei atviras paskaitas, kurios vyks Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Jose pristatomi naujausiomis teorinėmis perspektyvomis grindžiami Lietuvos ir pasaulio religijų istorijos ir dabartinio religingumo draugijos narių tyrimai. Paskaitų ciklas „Religijos ir religingumas: praeities ir dabarties perspektyvos“ vyks kovo–lapkričio mėnesiais. Bus aptartos bendrosios temos: religinių tyrimų istoriniai ir dabarties aspektai, religija tradicionalizmo ir modernybės kontekste, individuali religinė patirtis ir ideologinis jos konceptualizavimas, religija ir etninė tapatybė, religija ir alternatyvūs sociokultūriniai projektai.

Skaityti daugiau...

Nacionalinėje bibliotekoje – daugiau darbo vietų skaitytojams

Naujienos iliustracija

Skelbiame gerą žinią visiems, kurie į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką užsuka nusiteikę rimtai mokytis ar turiningai praleisti laiką. Net penkias likusio kovo mėnesio dienas uolių bibliotekos lankytojų lauks papildoma darbo erdvė.

Skaityti daugiau...

Kovo mėnesį – diskusijų ir filmų ciklas „Iš naujausios Lietuvos istorijos“

Diskusijų ir filmų ciklas „Iš naujausios Lietuvos istorijos“

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje tęsiamas ciklas „Iš naujausios Lietuvos istorijos“, kuris diskusijomis ir filmais sujungia dvi nacionalines šventes. Istorinis laikotarpis nuo Lietuvos valstybės atkūrimo iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos ragina prisiminti atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį. Šia proga Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centras kviečia aktyviai dalyvauti ir prisiminti esminius naujosios Lietuvos istorinius įvykius.

Skaityti daugiau...

Kovo 21 d.: Mykolo Romerio „Dienoraščių“ pristatymas

Mykolo Romerio „Dienoraščių“ pristatymas

Maloniai kviečiame į Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyksiantį renginį „Rytų Europos tvarka: Lenkija ir Lietuva – Mykolo Romerio monumentaliuose „Dienoraščiuose“, kuriame bus pristatyti lenkų ir lietuvių kalbomis išleisti „Dienoraščiai“.

Skaityti daugiau...

Kovo 21 d.: sakralūs pasaulio tekstai: „Bhagavadgyta“ „biografija“

Naujienos iliustracija

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje tęsiamas išskirtinis viešų paskaitų ciklas „Sakralūs pasaulio tekstai“ – Vilniaus universiteto (VU) Azijos ir transkultūrinių tyrimų instituto dovana Lietuvai VU 440-ojo jubiliejaus proga. Šiame cikle mokslininkai pristato sakralių, pamatinių pasaulio tradicijų tekstų „biografijas“, bandydami atsakyti į klausimus: kaip buvo kuriami, atrandami, verčiami ir interpretuojami šie įvairių kultūrų tekstai? Koks buvo jų vaidmuo istorinėje religijų raidoje? Paskaitose atskleidžiama kultūrinė ir socialinė, meninė ir politinė šių knygų įtaka nuo seniausių laikų iki mūsų dienų; aptariamos tiek tradicinės teologinės, tiek akademinės tekstologinės konkrečių tekstų suvokimo perspektyvos.

Skaityti daugiau...

Nauja knygų rubrika „Atrask iš naujo“ – ypatingos knygos į namus

Naujienos iliustracija

Nežinai, ką skaityti? Nori sužinoti apie išskirtines asmenybes, istorijas ar vietas? Kviečiame apsilankyti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir skaityti, atrasti iš naujo ar net išsinešti ypatingas istorijas į namus.

Skaityti daugiau...

Nacionalinės bibliotekos leidiniai – Prezidento A. Smetonos dvarui

Naujienos iliustracija

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atsiliepė į Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito bibliotekos prašymą, paskelbtą „Facebook“ paskyroje, ir iš Nacionalinės bibliotekos Leidinių mainams katalogo atrinko ir jiems perdavė beveik 130 knygų. Sąraše – Lietuvos pirmosios nepriklausomybės laikotarpio knygų rinkinys, kuriame Lietuvos ir užsienio rašytojų grožinė literatūra, valstybės ir bažnyčios istorijos knygos, vadovėliai, etnografinė ir pažintinė literatūra ir spaudiniai, susiję su Lietuvos Tarybos Pirmininku, Lietuvos Valstybės Prezidentu Antanu Smetona.

Skaityti daugiau...

Profesinis Lietuvos bibliotekų bendradarbiavimas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pradėjo mokymų ciklą, skirtą Lietuvos viešosioms bibliotekoms, kuriame pristatomos nuotolinių paslaugų ir prenumeruojamų užsienio duomenų bazių administravimo galimybės. Mokymai naudingi Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojams, dirbantiems su elektronine informacija, prenumeruojamomis Lietuvos ir užsienio duomenų bazėmis ir teikiantiems konsultacijas savo vartotojams.

Skaityti daugiau...

Kovo 20 d.: paskaita „Kaip ugdyti vaikų emocinį intelektą?“

Naujienos iliustracija

Vaikai išgyvena tokius pačius jausmus, kaip ir suaugusieji, tačiau ne visada moka juos atpažinti ir suprasti. Kalbėti apie jausmus ir tinkamai juos reikšti vaikai neišmoksta savaime – to turėtų mokyti suaugusieji. Kuo ankstyvesniame amžiuje su vaikais kalbame apie jausmus, tuo greičiau ir geriau jie pradeda suprasti save bei kitus. 

Skaityti daugiau...

Kovo 20 d.: knygos „Nenusilenkusi Šiluva“ pristatymas

Naujienos iliustracija

„Atimkite iš žmonių atmintį, ir jie neišvengiamai taps kitokie“, – šia Friedricho Nietzsche’s mintimi teisės teoretikas ir teisės filosofas prof. Alfonsas Vaišvila pradeda istoriją apie gimtojo krašto laisvės kovotojus. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus pristatyta prof. A. Vaišvilos knyga „Nenusilenkusi Šiluva“ (2018). Tai ne vien istoriografinis aprašas, sutelkęs daug vertingų faktografinių žinių apie to meto žmones ir įvykius. Knyga svarbi dar ir tuo, kad svariai pagrindžia teisinius laisvės kovos pagrindus, ko dažnai pasigendama kitų istorikų darbuose.

Skaityti daugiau...

Kovo 20 d. – balandžio 30 d.: Tarptautinės vaikų knygos dienos plakatų paroda

Naujienos iliustracija

Minint Tarptautinę vaikų knygos dieną Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamente IBBY Lietuvos skyriaus iniciatyva pristatoma nuo 1993-iųjų IBBY Lietuvos archyve kaupiami Tarptautinės vaikų knygos dienos plakatai, kuriuos sukūrė įvairių šalių dailininkai.

Skaityti daugiau...

Kovo 19 d.: dainininkės Giedrės Kaukaitės kūrybinės veiklos 50-mečiui skirtas vakaras

Naujienos iliustracija

Pokalbis su dainininke Giedre Kaukaite apie dainavimą ir aktorystę, operos vaidmenis  ir koncertus, lietuvių vokalinės muzikos suklestėjimą ir dainininkės kurtą bei įtvirtintą interpretacijos tradiciją. Renginyje „Apie aną ir šį laiką“ Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje dalyvauja kompozitorius Faustas Latėnas, rašytojas Valentinas Sventickas, aktorius Egidijus Stancikas. G. Kaukaitės laikų Vilnių ir jos namų atmosferą primins Algimanto Kunčiaus kino ekspromtas „8,5 min. su Giedre ant stogo“ (1982), skambės dainininkės rečitalių fragmentai ir F. Latėno scenos  vaizdelio „Išsiskyrimai“ ištrauka (1996, eilės Sigito Gedos). Ką tik kūrybos 50-metį atšventusi dainininkė taip pat ryškiai ir savitai veikia kaip literatė. Išgirsime fragmentus iš G. Kaukaitės esė rinktinės.

Skaityti daugiau...

Bibliografinė informacija apie Lietuvoje išleistus ir numatomus leisti leidinius (kovo 11–17 d.)

Naujienos iliustracija

Pasirodė nauji valstybinės bibliografijos leidiniai:

Skaityti daugiau...

Nacionalinės bibliotekos kūrybinės inovacijos pristatytos tarptautinio projekto dalyviams

Naujienos iliustracija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su „Eurocities“ miestais partneriais įgyvendina „Interreg Europe“ tarptautinį projektą „URBAN MANUFACTURING. Bendradarbiavimas su kūrybinėmis laboratorijomis ir centrais, skatinant kūrybines inovacijas“. Projekto tikslas – išanalizuoti būdus kaip kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės gali sėkmingiau komercinti savo produktus ir paslaugas pasinaudodamos atviromis laboratorijomis ir kūrybiniais centrais. Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. ir truks iki 2021 m. pabaigos. Projektui vadovauja Birmingamo universitetas (Jungtinė Karalystė). Vilnius, kaip ir Lisabona (Portugalija), Lacijo regionas (Italija), Fomento San Sebastianas (Ispanija), Zagrebas (Kroatija), Bratislava (Slovakija), Kranis (Slovėnija), dalyvauja partnerio teisėmis.

Skaityti daugiau...

Kovo 16 d.: dirbtuvės visai šeimai „Judesys ir piešimas“

Dirbtuvės visai šeimai „Judesys ir piešimas“

Piešimas – psichinės, emocinės ir fizinės būsenos atspindys. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vėl kviečia dalyvauti laisvo piešimo ir judesio dirbtuvėse, skirtose ir vaikams, ir suaugusiesiems. Piešime ir judėsime pasitelkę lytėjimo, šokio ir savistabos technikas.

Skaityti daugiau...

Nacionalinėje bibliotekoje lankėsi DELFI vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė

Naujienos iliustracija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas DELFI vyriausiajai redaktorei Rasai Lukaitytei-Vnarauskienei pristatė biblioteką ir atkreipė dėmesį į bibliotekos veiklų įvairovę, jos parlamentinę, mokslinę funkcijas ir didelį spektrą sričių, kuriose galimas bendradarbiavimas. „Esame biblioteka be sienų, tampame biblioteka-mediateka, kuri kasdien pildosi vis naujomis veiklomis. Kartu esame ir netipinė biblioteka, nes, stebėdami ir analizuodami geriausius pasaulinius bibliotekų nestandartinės veiklos ir elgsenos pavyzdžius, nesibijome naujovių“, – sakė prof. dr. R. Gudauskas. DELFI vyriausioji redaktorė R. Lukaitytė-Vnarauskienė atkreipė dėmesį, kad DELFI save pozicionuoja daugiau nei naujienų portalą, dėl to ši partnerystė ypač aktuali.

Skaityti daugiau...

Balandis
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Parodos

2019 m. kovo 26 d. – balandžio 28 d.
Fotografijų paroda „Wernerio Herzogo pasauliai“
2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. balandžio 1 d. – balandžio 28 d.
Paroda „Džiaugsmo sulaukę: šv. Velykų sveikinimai ir liudijimai“
2019 m. sausio 7 d. – rugpjūčio 7 d.
Pasaulio lietuvių bendruomenės leidinyje paskelbtos „Lietuvių chartijos“ paroda
2019 m. kovo 22 d. – balandžio 28 d.
Pavasario paroda 2019
2019 m. kovo 20 d. – balandžio 30 d.
Tarptautinės vaikų knygos dienos plakatų paroda
2019 m. gegužės 10 d. – liepos 21 d.
Restauruotų dokumentų paroda „Pro captu lectoris“