Telefonas Klaustukas Sitemap

Biblioteka vaikams ir jaunimui

„Pasakojame istorijas 2021“ mokymai

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu birželio 16–17 d. kvietė bibliotekininkus dalyvauti nuotoliniuose mokymuose „Pasakojame istorijas 2021“. Šie mokymai – tai Skaitymo skatinimo programos priemonė, padedanti kelti bibliotekininkų, rengiančių edukacines programas vaikams, kvalifikaciją.

Mokymų tikslas – bibliotekininkams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu, pristatyti ir mokyti taikyti praktiškai istorijų pasakojimo metodą (angl. storytelling). Lektoriai dalinosi patirtimi, kaip įtaigiai ir vaizdžiai pasakoti istorijas, labiau sudominti ir įtraukti į pasakojimą klausytojus.

Mildos Varnauskaitės pranešimas „Istorijų pasakojimas – neliečiama muziejinė vertybė ar besikeičianti kasdieninė praktika?“

Pranešime lektorė aptaria žodinio pasakojimo reikšmę. Ir atsako į klausimą ar norėdami, kad mūsų istorijos išliktų ateinančios kartoms, turėtume jas uždaryti po stiklu ar visgi išleisti į pasaulį ir priimti jų kaitą?

M. Varnauskaitė – profesionali istorijų pasakotoja bei šio meno mokytoja, gyvena ir dirba Amsterdame (Nyderlandai). Kaip pasakotoja dalyvauja įvairiuose renginiuose Nyderlanduose ir Lietuvoje, dalinasi biografiniais, folkloriniais, istoriniais ir kitokiais pasakojimais. Yra baigusi Mezrabo istorijų pasakojimo mokyklą (Mezrab Storytelling School) Amsterdame ir šiuo metu dirba Mezrabo kultūros centre, viename didžiausių pasakojimo meno centrų Europoje.

Daivos Ivanauskaitės pranešimas „Atrandant paparčio žiedą: istorijų pasakojimas edukaciniuose užsiėmimuose vaikams“

Lektorė teoriniame pranešime atskleidžia sakytinio istorijų pasakojimo metodus ir aiškina, kaip sujungti istorijų pasakojimą su praktinėmis kūrybinėmis įvairių disciplinų veiklomis per užsiėmimus ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.

D. Ivanauskaitė – profesionali pasakotoja, tarptautinių pasakojimo festivalių kuratorė ir dalyvė. Baigė „Scottish Storytelling Centre“ pasakotojų rengimo programą, buvo įtraukta į Škotijos profesionalių pasakotojų registrą ir „Scottish Book Trust“ autorių sąrašą. D. Ivanauskaitės pristatomą repertuarą sudaro lietuviškos, škotiškos ir pasaulinės pasakos. Pasitelkdama tradicijas pasakotoja kuria ir improvizuoja savitas istorijas. Aktyviai dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose pasakojimo festivaliuose.

Gražinos Kadžytės pranešimas „Istorija, pasislėpusi tautosakoje: pasakos, sakmės, pasakojimai ir perpasakojimai“

Gražina Kadžytė pranešime pasakoja apie sakytinės tautosakos tekstų sklaidos privalumus ir problematiką. Aptaria pasakotojo ir klausytojo santykį, edukacinius aspektus. Lektorė kalba apie pasakojimo tradiciją, šimtmečius puoselėjamą neformaliose (namų ir pan.) erdvėse ir šiuolaikinių bendruomenių įtraukiamą į projektinius renginius. 

G. Kadžytė – etnologė, etninės savasties saugotoja, tarptautinių pasakojimo festivalių dalyvė, scenaristė. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėja yra parašiusi scenarijų LRT tradicinės kultūros laidoms, parengė ir vedė autorinę radijo laidą aukštaičių tarme „Aukštaičių deimančiukai“, buvo tarptautinio pasakų sekimo čempionato „Vieną kartą gyveno...“ vertinimo komisijos pirmininkė, projekto „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ kūrėja ir konsultantė. G. Kadžytės veiklos laukas apima sakytinės tautosakos tyrimą, meninį pateikimą ir populiarinimą. Už nuopelnus Lietuvos valstybei apdovanota Vytauto Didžiojo ordino medaliu. 

Saulės Degutytės pranešimas „Daiktų gyvenimo istorijos“

S. Degutytė pranešime nagrinėja įvairių daiktų istorijas. Pateikia praktinių pavyzdžių, įkvepia pamėgti senus, patirties turinčius daiktus ir juos prikelti naujam gyvenimui.

Saulė Degutytė – aktorė, režisierė, dailininkė, netradicinio Stalo teatro įkūrėja. Mokėsi pantomimos, chorinio dirigavimo, baigė aktorinio meistriškumo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. S. Degutytė dirba meninio ugdymo pedagoge, rengia edukacinius projektus neįgaliesiems, veda kūrybines dirbtuves vaikams ir seminarus mokytojams. Apdovanota dviem Auksiniais scenos kryžiais – 2011 m. už spektaklį „Tarmių stalas“ ir 2014 m. už spektaklį „Gandro dovana“.

Šie mokymai yra viena iš Skaitymo skatinimo programos, kurios įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija, priemonių.

 pasakojame_istorijas_logotipai.jpg