Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Mediateka

Lietuvių kalba skaitmeninėje tikrovėje

Kovo 11-osios proga „Kalbos klube“ – apie tai, kad svarbu saugoti ne tik geopolitinę, bet ir skaitmeninę laisvę.

Europos Sąjunga pasisako už skaitmeninę kalbų lygybę (Digital Language Equality). Ar pakanka, kad visos kalbos būtų pritaikytos kalbos technologijoms, t. y. vyktų sklandūs vertimai iš visų į visas kalbas, būtų tikslios paieškos, atsirastų įvairių daugiakalbių botų ir t. t. Tai garantuoja kalbų išlikimą. O unikalaus pasaulėvaizdžio, glūdinčio nacionalinėse kalbose, išlikimą? Ar mūsų unikalios lietuviškos tapatybės reikės pasauliui globalėjant? Dirbtinį intelektą (DI) – pasaulio kolektyvinį protą – šiuo metu kuria globalios IT kompanijos. DI komunikuoja lietuviškai, bet mąsto globaliai. Ar globalaus DI įsigalėjimas reikštų skaitmeninę lietuviškos tapatybės okupaciją? Ar mums reikia lietuviškai mąstančio DI?

Atsakymai į šiuos ir kitus įdomius bei sudėtingus klausimus – pokalbyje su vadybos ir komunikacijos teoretiku prof. dr. Arūnu Augustinaičiu.